Saturday, 18 July 2015
21 October 2020

«کارتون / امام هنوز می‌آید»

2015 April 11

مطالب و کارتون‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد، نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست.  اگر نقد و نظری بر نوشته‌ یا کارتون‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

کارتون وارده / رادیو کوچه

Imam-arrivlas

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,