Saturday, 18 July 2015
24 November 2020
معجزه موز برای مبارزه با ایدز

«موز سلاحی قدرت‌مند در مبارزه با ایدز»

2010 March 19

دانش‌مندان می‌گویند ماده‌ای شیمیایی که در موز یافت می‌شود، ممکن است سلاحی قدرت‌مند برای مقابله با ویروس اچ آی وی (عامل انتقال بیماری ایدز)، باشد.

محققان می‌گویند پروتیین گیاهی که به طور طبیعی در موز یافت می‌شود، به اندازه دو داروی ضد اچ آی وی، که در حال حاضر در دست آزمایش است، در مهار گسترش این ویروس در بدن انسان موثر است.

آن‌ها می‌گویند که کشف جدید آن‌ها ممکن است نهایتن منجر به تولید میکروبسیدهای ارزان‌قیمت‌تری شود. اطلاعات به دست آمده در نشریه «شیمی بیولوژیکی»، منتشر شده است. محققان اذعان دارند که دستیابی به سلاح‌های جدید برای جنگیدن با ویروس اچ آی وی امری ضروری است.

در ازای هر نفر که داروهای حیاتی ضد‌ویروس ایدز را دریافت می‌کند، بیش از دو نفر به حاملان این ویروس تبدیل می‌شوند. محققان می‌گویند مطالعه در حوزه لسیتین‌ها از جمله حوزه‌هایی است که احتمال می‌دهند منجر به نتیجه‌های مثبت در زمینه درمان ایدز شود.

ماده‌های شیمیایی که در گیاهان یافت می‌شود، به طور موثری جلوی گسترش عفونت را می‌گیرد. محققان می‌گویند لسیتین‌ها این کار را با غلبه بر اچ آی وی و جلوگیری از ادغام این ویروس با سلول انجام می‌دهند.

گروه تحقیق از دانشگاه میشیگان معتقد است اگر بتوان با استفاده از میکروبیسیدهایی که از این پروتیین گیاهی تولید شده، احتمال آلودگی در ناحیه مهبل را کاهش داد، روشی نسبتن کم‌هزینه، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، کشف شده است.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از لسیتین این است که این ماده شیمیایی تکثیر ویروس اچ آی وی را مهار و احتمال مقاوم‌تر شدن آن در برابر درمان‌های موجود را کاهش می‌دهد.

با این که سال‌ها طول خواهد کشید که نتیجه این تحقیق روی بیماران مورد آزمایش قرار بگیرد، محققان می‌گویند حتا میکروبیسیدی که تا حدودی موثر است ممکن است جان بسیاری را نجات دهد.

بنا به تخمین آن‌ها اگر برای سه سال، بیست درصد از افراد را با میکروبیسدی که با پروتیین گیاهی تولید شده و فقط شصت درصد کارایی دارد، تحت درمان قرار داد، از آلودگی دو و نیم میلیون نفر به این ویروس جلوگیری شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,