Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«آزادی ۵تن از دانشجویان مازندرانی از زندان»

2010 March 20

رادیو کوچه

محمد معصومیان،محمد رضا ملکی،مصطفی ابراهیم تبار،علیرضا فلاحتی و امین تسلیمی آزاد شدند فعالان دانشجویی و سیاسی  دربند شهر بابل در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه  با سپردن وثیقه آزاد شدند.
این فعالان دانشجویی در یک ماه اخیر  پس از احضار و مراجعت به دفتر پیگیری دادستان، توسط ماموران اداره اطلاعات مازندران بازداشت شده بودند.
اگفته می شود اتهام این دانشجویان مازندرانی اقدام علیه امنیت ملی است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,