Saturday, 18 July 2015
07 December 2021

«تولید سوخت با استفاده از آلودگی صوتی»

2010 March 20

رادیو کوچه

محققان موفق به طراحی ساختار انعطاف پذیری از ماده اکسید روی شده اند که می تواند حین شناوری در آب با ایجاد اختلاف پتانسیل، به شکستن مولکول های آب و آزاد شدن گاز هیدروژن منجر شود
به نوشته کنجکاو گروهی از شیمی‌دانان موفق به ساخت بلورهایی از  جنس اکسید روی شده‌اند که می‌توانند پس از غرق‌شدن در آب، ارتعاشات را  جذب‌کرده و مناطق وسیعی از بار قوی مثبت و منفی در آب ایجاد کنند. در  نتیجه امکان شکستن ملکول‌های آب فراهم شده و گازهای هیدروژن و اکسیژن  متصاعد می‌شوند
آن‌ها نشان دادند با استفاده از ارتعاشات مافوق صوت در زیر آب می‌شود بین 5 تا 10 درجه در ابتدا و انتهای این رشته‌ها انحراف  ایجاد کرد. چنین تغییر زاویه‌ای می‌تواند میدانی الکتریکی با اختلاف  پتانسیل کافی برای شکستن مولکول‌های آب و آزاد کردن اتم‌های اکسیژن و  هیدروژن خلق کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,