Saturday, 18 July 2015
07 December 2021

«حقوق زن در جامعه ایرانی»

2010 March 21

سام شریف / رادیو کوچه

sam@koochehmail.com

ساقی قهرمان در سال 1335 در مشهد به دنیا آمد. او اکنون ساکن کانادا است و از او مجوعه شعرهای «‌دروغ»‌، «همین»‌، «و جنده یعنی جان می‌بخشد به…» و هم‌چنین مجموعه داستان کوتاه «اما وقتی تنهایی، گاو بودن درد دارد» منتشر شده است. آثار ساقی قهرمان به واسطه سبک عریان و بیان مسایل جنسی اجازه چاپ در ایران نیافت.  او سردبیری نشریه چراغ ارگان رسمی سازمان دگرباشان جنسی ایران را برعهده داشت.

روزنامه شرق در ۱۵ مردادماه ۸۶ به دلیل مصاحبه با ساقی قهرمان از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در برنامه گزارش روز با ساقی قهرمان گفت‌وگویی انتقادی داشتم در مورد حقوق زنان. برخی از کارشناسان اجتماعی در ایران بر این باورند که مطرح‌کردن اندیشه‌های انتزاعی در مورد زنان اگر چه شاید از نظرگاه فلسفی درست باشد اما به لحاظ اجتماعی قابل اجرا نیست و در حوزه عمل نتیجه عکس می‌دهد زیرا به لحاظ اجتماعی تحول مفهومی شکل نگرفته است. از همین رو این انتقادات و دغدغه‌ها را با ساقی قهرمان مطرح کردم.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , 

۲ Comments