Saturday, 18 July 2015
09 December 2021

«نوروز از نگاه ناتل خانلری»

2010 March 21

پروین / رادیو کوچه

نوروز  را فرا روی خویش داریم. نوروزی که در خانه و خون ما جاری است. که در خلال همه‌ی سده‌ها و هزاره‌ها همچنان فراروی ما بوده‌است.

در خلال سده‌ها و هزاره‌هایی که نیروهای مهاجم یا بیدادگران ضد ایرانی برای گرفتن این عضو عزیز هویت و زندگی ما، همه‌ی فشارهای ممکن و ناممکن را بر مردم روا می‌داشتند.

مقاله‌ی «نوروز» دکتر خانلری، بازتاب چنین احساسی است که 62 سال پیش، در سال 1326 خورشیدی  به قلم کشیده است.

نوروز نه با اشاره‌ی امیران و وزیران به سرزمین ما آمده و نه با دورباش و کورباش آنان از این خانه می‌رود.

نوروز جلوه‌ی هویت و نفس‌های گرم یک ملت زنده‌ است. تا این ملت بر گستره‌ی خاک زندگی می‌کند، نوروز نیز هر ساله، بر در هر خانه‌ای کوبه خواهد زد و شادی و آرزو مندی و شکوفایی را با خود به ارمغان خواهد آورد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,