Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«نوروز نامدار»

2010 March 20

محمد جلالی (م.سحر)

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید


نوروز و نوید بخت فیروزی تو

هر جا گذر آوری دل افروزی تو

آن شادی نوشونده آن  دانه شوق

درخاک نیاکان پریروزی تو

نوروزی و پیک نوبهاری مارا

سرماشکنی شکوفه زاری مارا

یکسال ترا چشم به ره داشته ایم

تا باز نشاط نوبر آری  ما را

ای روز بزرگ ، در جهان نامت خوش

زی بستر یاس و نسترن گامت خوش

با صبر  بنفشه، شوق سوسن‌، غم گل

از قافله بهار پیغامت خوش

ای خوشتر از آن روز کزآن خوش‌تر نیست

نوروزی و خاک  بی تو بارآور نیست

بی نو شدن  تو نیست شادی در ابر

بی شوق تو چشمه سار خـنیاگر نیست

نوروز منا زباستان می آیی

با خنچه نـقل و داستان می آیی

با ما همه روزگار گو کج بازد

شادا که زکوی راستان می آیی

نوروز منا به هفت سینت سوگند

بر نوشــدن نـوآفرینت سوگند

یکسان نگــرد به کـفر و دین دیده تو

از دین به صفــا تری به دینت سوگند

نام تو و طرف جویبار و لب کشت

یاد تو و طرح باغ و  تصویر بهشت

هم برلب «اهل دین» رود در مسجد

هم برلب «اهل کفر» در کنج  کنشت

خوش‌تر ز هزار گنج و نقدینه ما

نوروزی و نامــدار  دیرینه ما

شادآ که صفای قدمت می ستـرد

گـرد از دل ما  و زنگ از آیینه ما

بیداد زمانه را زوالی خوش باد                    آزادی و صلح را مجالی خوش باد

سالی نه اگر به شادمانی طی شد           سالی که فرا رسید سالی خوش باد

«نوروز پیروز»
نوروز
روز نو
روزی برای زیستن
روزی برای عشق
روزی برای دانش و آبادی
روزی برای انسان
روزی برای آزادی ! ـ
نوروز روزگار
سرشار باد از شادی
دور ازهجوم و رخنه ظلمت
دور از حضور بیدادی ! ـ
نوروز دیگری ست جهان را
وین جاودان امید
پیوسته سربلند و روان باد : ـ
انسان ز بند و حلقه بیداد رسته باد ! ـ
باغ و بهار میهن و همسایه
شاد وشکوهمند و شکوفان
در دست  صلح و دوستی از هرسو
گل دسته دسته باد
دشمن شکسته باد
زنجیر خسته باد
یاران و رهسپاران را
زی سرزمین مهر
زی آستان آزادی
زی نام سربلندی
دیوارهای گول و سمج
محو و گسسته باد
ویران حصار ناحق باد
گسترده باد آفاق
چشم زندگی  روان گشوده
فضا پرفروغ باد
جهل از جهان گریزان
دلتنگ باد تاریکی
قحط دروغ باد ! ـ
شادی نشسته باد
گل دسته دسته باد
زنجیر خسته باد
دشمن شکسته باد
نوروز
روز یاران
بیداران
روز امیدواران
بر ما ، من و تو بر او بر ایشان
شاد و خجسته باد ! ـ

م.سحر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,