Saturday, 18 July 2015
14 June 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«خروج از جمهوری چک و هفته‌ای کم رویداد»

2015 June 09

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و هفتاد و سوم مجموعه جهانگرد است که از من کماکان از کشور چک تقدیم‌تان می‌کنم. دیروز پس از سه روز توقف در شهر پراگ، این شهر را در ساعت حدود ١٢/٣٠ ظهر ….

برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

20150605_tajeran_no173-(1)

20150605_tajeran_no173-(2)

20150605_tajeran_no173-(3)

20150605_tajeran_no173-(4)

20150605_tajeran_no173-(5)

20150605_tajeran_no173-(6)

20150605_tajeran_no173-(7)

20150605_tajeran_no173-(8)

20150605_tajeran_no173-(9)

20150605_tajeran_no173-(10)

20150605_tajeran_no173-(11)

20150605_tajeran_no173-(12)

20150605_tajeran_no173-(13)

20150605_tajeran_no173-(14)

20150605_tajeran_no173-(15)

20150605_tajeran_no173-(16)

20150605_tajeran_no173-(17)

20150605_tajeran_no173-(18)

20150605_tajeran_no173-(20)

20150605_tajeran_no173-(21)

20150605_tajeran_no173-(22)

20150605_tajeran_no173-(23)

20150605_tajeran_no173-(24)

20150605_tajeran_no173-(25)

20150605_tajeran_no173-(26)

20150605_tajeran_no173-(27)

20150605_tajeran_no173-(28)

20150605_tajeran_no173-(29)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,