Saturday, 18 July 2015
16 May 2021

«کشف میدان مغناطیسی جدید در خورشید»

2010 March 22

میدان مغناطیسی بسیار قوی در قطب جنوب خورشید کشف شد.

واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد، پژوهش‌گران بین‌المللی به تازگی میدان مغناطیسی بسیار قوی در قطب جنوب خورشید کشف کردند که تحول جدیدی در فرضیه‌های پیشین درباره مغناطیس خورشیدی ایجاد می‌کند.

پژوهش‌گران رصد‌خانه ژاپن با کمک از شبکه رصد بین‌المللی اینوده از قطب جنوب خورشید عکس‌برداری کردند، میدان‌های مغناطیسی آن یک صد برابر قدرتمند از میزانی است که پیشتر تصور می‌شد؛ مطالعه میدان مغناطیسی این بخش امکان درک بهتر از فعالیت خورشید را فراهم می‌سازد.

این داده‌ها در بخش فیزیک خورشیدی، اطلاعات مهمی در آینده درباره فعالیت خورشیدی ارایه خواهد کرد.

شبکه اینوده در سپتامبر 2006 با هدف مطالعه میدان مغناطیسی خورشید در ژاپن راه اندازی شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,