Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
پروتاگونیست‌های تاریخ ارتباطات تصویری

«گالری / زنان بی‌لبخند»

2015 June 14

گزارش / رادیو کوچه

منبع: ترجمان علوم انسانی

روسینا بوسیو زنان را به عنوان پروتاگونیست‌های تاریخ ارتباطات تصویری و نماد زیبایی نگاه می‌کند. اما زیبایی‌ای که با کلیشه‌های شکل‌گرفته توسط فرهنگ عامه و قواعد تجاری و تبلیغاتی تفاوت دارد و آنها را به چالش می‌گیرد.

روسینا بوسیو، متولد بوگوتا در کلمبیا است و در دانشگاهی در همین شهر و بعدتر در دانشگاه هنرهای زیبای شهر رِن در فرانسه هنر خوانده است. او در خانواده و محیطی مذهبی بزرگ شده و کارهای اولیه‌ی او واکنشی است به پیرامونش. او در سال ۲۰۰۸ به فرانسه رفت و کم‌کم آثارش از مضمون‌های خودنگارانه فاصله گرفت و توجهش به مسایل جهانی مربوط به زنان جلب شد.
بوسیو در سال ۲۰۱۰ پروژه‌ای را با عنوان «پروژۀ زیبایی مقدس» آغاز کرد که از طریق نقاشی، ویدیو و اجرا به تاثیر نمایه‌های تصویری مذهبی و عامه‌ بر هویت می‌پردازد. او زنان را به عنوان پروتاگونیست‌های تاریخ ارتباطات تصویری و نماد زیبایی نگاه می‌کند. اما زیبایی‌ای که با کلیشه‌های شکل‌گرفته توسط فرهنگ عامه و قواعد تجاری و تبلیغاتی تفاوت دارد و آنها را به چالش می‌گیرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , , ,