Saturday, 18 July 2015
13 June 2021
افغانستان در یک نگاه

«در بحث دوره کاری پارلمان افغانستان باید نه سیخ بسوزد نه کباب»

2015 June 16

نقیبه بارکزی / رادیو کوچه/ هرات افغانستان

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

آگاهان امورسیاسی و کارشناسان حقوقی، پایان دادن به کار نماینده‌گان مردم در پارلمان افغانستان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی و آغاز بکار وکلای جدید را زمینه‌ساز خودکامگی دولت عنوان کرده می گویند: دولت باید زمان کاری نماینده‌گان مردم در پارلمان را تمدید نموده و هرچه زودتر دور جدید انتخابات پارلمانی را برگزار کند.

مطابق ماده ٨٣  قانون اساسی افغانستان دوره کاری نماینده‌گان فعلی مردم در پارلمان این کشور به تاریخ ١/۴/١٣٩۴ ه.ش  ختم می شود.

در این ماده قانون اساسی افغانستان همچنان ذکر شده که باید انتخابات دوره بعدی ولسی جرگه«پارلمان» در خلال ٣٠ تا ۶٠ روز پیش از ختم دوره کاری نماینده‌گان مردم در پارلمان برگزار گردد.

بحث اینجا است که تا هنوز در افغانستان به دلایل مختلفی؛چون: نبود بودجه برای برگزاری انتخابات؛ از برگزاری انتخابات دوره بعدی پارلمان خبری نیست.

دیدگاه‌ها برای تداوم و یا عدم تداوم دوره کاری نماینده‌گان برحال مردم در پارلمان جایگاه دو دستگی را به خود گرفته است.

برای بحث بیشتر در برنامه این هفته«افغانستان در یک نگاه» مهمانانی که با خود داریم خانم«خالده خرسند» فعال مدنی و «سید عظیم کبرزانی» نماینده مردم در شورای ولایتی هرات و حقوق‌دان هستند.

«خالده خرسند» فعال مدنی در رابطه به این‌که آیا در تاریخی که قانون اساسی کشور دوره کاری نماینده‌گان فعلی مردم درپارلمان را ختم اعلام کرده این نماینده‌گان وظیفه را ترک خواهند گفت؟ یا نه.

KhaledaKhursand

خالده خرسند

می گوید: متاسفانه سیستم اصلاح نظام انتخاباتی که رهبران حکومت وحدت ملی برای  بوجود آوردن آن به مردم وعده سپرده بودند به وجود نیامده و نظام انتخاباتی افغانستان هم با توجه به این مورد اصلاح نشده و انتخابات پارلمانی هم در زمان معین آن برگزار نگردیده است که چالش جدی را برای نماینده‌گان پارلمان و حکومت وحدت ملی ایجاد کرده؛چون: اگر پارلمان پس از تاریخ ١/۴/١٣٩۴ به کار خود ادامه دهد خلاف قانون اساسی خواهد بود و اگرهم نماینده‌گان در زمان معینه پارلمان را ترک کنند وقفه‌ای کاری که تا آمادن نماینده‌گان جدید درولسی جرگه ایجاد می شود دموکراتیک بودن حکومت وحدت ملی را زیر سوال می برد.

از سوی‌هم این موضوع دو دستگی میان نماینده‌گان در پارلمان را سبب شده است.

این‌که آیا در شرایط فعلی در افغانستان تداوم کار نماینده‌گان مردم در پارلمان نیاز است؟ یا خیر.

«سید عظیم کبرزانی» نماینده مردم در شورای ولایتی هرات و حقوق دان, می گوید: در بحث به اتمام رسیدن کار نماینده‌گان برحال مردم افغانستان در پارلمان این کشورمطابق ماده 83«هشتاد و سوم» قانون اساسی, خلای عدم برگزاری دوره جدید انتخابات پارلمانی وجودارد که باید تا حال برگزار می گردید, بناً اگر ما خواسته باشیم که این نماینده‌گان در معیاد تعیین شده مطابق قانون ولسی‌جرگه«پارلمان» را ترک کنند پس تا آمدن نماینده‌گان جدید مردم در پارلمان- که تا هنوز خبری از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشورنیست- وظایفی که ماده ٩٠ «نود» و ٩١ «نود و یکم» قانون اساسی به نماینده‌گان مردم در پارلمان واگذار کرده چه کسی اجرات خواهد کرد؟

«کبرزانی» به پاسخ این پرسش که چرا در صورت عملی نشدن بخش اول ماده ٨٣ قانون اساسی که همان برگزاری دور جدید انتخابات پارلمانی در افغانستان است, بخش دوم این ماده- اختتام دوره کاری وکلای فعلی مردم این کشور در پارلمان –  را دولت می خواهد با برگزاری جرگه جامع عمل بپوشد گفت: اصلاح کمیسیون انتخاباتی یکی از اولویت‌های کاری رهبران حکومت وحدت ملی محسوب می‌شد بحثی‌که مخصوصن «عبداله عبداله» رییس اجرائیه این حکومت روی آن تاکید داشت که تضادهای درونی باعث گردید رییس کمیسیون اصلاحات انتخابات برکنارشود و سرنوشت این موضوع هم تاکنون مبهم بماند و این امر سبب ایجاد چالش در بخش برگزاری دور جدید انتخابات پارلمانی کشور و اختتام دروه کاری نماینده‌گان فعلی شود تا جای‌که تعدادی از آنان قرار شنیدن می خواهد در روز ختم دروه کاری خود استعفا کنند که تا حال این موضوع ‌هم نهایی نگردیده و تعدادی دیگر خود را به اساس‌ این‌که از طریق رای مردم به پارلمان آمدند تا آمدن نماینده‌گان جدید وکیل مردم می دانند و به این لحاظ دولت می خواهد جرگه‌ای برای تصمیم‌ گیری در رابطه برگزار کند.

k

سید عظیم کبرزانی

همچنان پیرامون این‌که جرگه‌ای که قرار است برگزار شود صلاحیت برکناری وکلای پارلمان را دارد؟

افزود: در این‌ بحث مشکل اساسی که در قانون اساسی دیده می شود خلای حقوقی است؛ زیرا در رابطه هیچ‌ نوع طرزالعملی در این قانون پیشبینی نشده و تشکیل جرگه موافق یا مخالف قانون اساسی کشور نیست و از طرفی‌هم تشکیل این جرگه در متن قانون اساسی افغانستان جایگاهی ندارد.

دیدگاه چند تن از شهروندان راهم در رابطه به تداوم کار وکلای برحال پارلمان را گرفتم, این شهروندان  معتقد اند که پس از اتمام دوره کاری نماینده‌گان دیگر فعالیت آنان به عنوان وکلای مردم مشروعیت ندارد و باید دولت هرچه زودتر زمینه برگزاری دوره جدید انتخابات پارلمانی را مهیا کند.

آنان همچنان نماینده‌گان پارلمان را متهم به سهل انگاری در بخش جواب‌گویی به مشکلات و نیازهای مردم می کنند و تاکید دارند که وکلای پارلمان بجای مردم همواره به منافع شخصی خود فکر کرند.

«خالده خرسند» فعال مدنی, تشکیل جرگه را سنت عرفی و سیاسی افغانستان امی داند که به عقیده وی  گاهی دیده شده که جرگه‌ها فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.

می گوید: با توجه به موجودیت قانون اساسی موافق به برگزاری جرگه نیست اما برای بیرون رفت از چالشی که در رابطه‌ای به تاخیر افتادن انتخابات پارلمانی و تداوم یا لغو کار نماینده‌گان فعلی پارلمان پیش آمده است باید ازجرگه کمک گرفت.

از سوی هم وی به توافقی در خفا-میان رییس جمهور و نماینده‌گان مردم در پارلمان- اشاره دارد و برای اثبات صحبت خود به گفته‌های «رمضان بشردوست» نماینده مردم درپارلمان استناد می کند که گویا«بشردوست» ابراز داشته که در زمانی که ١۶ وزیر می خواستند از پارلمان رای اعتماد کسب کنند«محمد اشرف غنی» رییس جمهور افغانستان به نماینده‌گان وعده سپرده که با تشکیل جرگه مدت کار این نماینده‌گان را تمدید خواهد کرد و این رساننده مطلبی است که جرگه تداوم کار نماینده‌گان فعلی را مشروعیت خواهد بخشید.

majlesafghanstan

از «کبرزانی»  نماینده مردم در شورای ولایتی هرات پرسیدم, اگر خلاف موضوعی مطرح شده توسط «خرسند» جرگه تصمیم گیرد که باید مطابق قانون نماینده‌گان پارلمان از وظیفه در وقت تعیین شده کنار روند؛ فاصله‌ای که از پایان کار این نماینده‌گان تا آمدن وکلای جدید بوجود می آید مخصوصا در بخش تصویب بودجه‌ها چه مشکلاتی را سبب خواهد شد؟

وی گفت: مردم از طریق نماینده‌گان خود در پارلمان کار کرد دولت را نظارت می کنند و در وضعیتی که جامعه جهانی و اتحادیه اروپا دریگر حاضر نیستند در صورتی‌که این انتخابات همانند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان درسال ٢٠١۴ میلادی برگزار شود این کشور را کمک کنند و از طرفی هم باور مردم به کارکرد این کمیسیون کم شده پس توقع نمی رود که به‌زدی دولت افغانستان بتواند انتخابات پارلمانی را برگزار کند و با این حال تداوم کار نماینده‌گان فعلی مردم در پارلمان نیاز پنداشته می شود.

«شکریه بارکزی» یک تن از نماینده‌گان مردم در پارلمان نیز می گوید: مطابق قانون اساسی افغانستان کار وکلای پارلمان بعد از برگزاری انتخابات و آمدن نماینده‌گان جدید به پارلمان ختم می شود و برکناری این نماینده‌گان از وظیفه خارج از صلاحیت‌های رییس جمهور است وی تاکید کرد وکلای پارلمان تا آمدن نماینده‌گان جدید مردم به کرا خود ادامه می دهند.

«سید عظیم کبرزانی» بیان کرد که اگر دولت دوره کاری نماینده‌گان را تمدید هم کند باید زمان آن مدت را مشخص نموده و اقدامات جدی برای برگزاری انتخابات پارلمانی را روی دست گیرد.

با این وجود دولت تا حال پاسخ روشن پیرامون زمان برگزاری انتخابات پارلمانی نداده است و تکلیف لغو یا دوام کار نماینده‌گان مردم در پارلمان‌ را هم تصمیم جرگه‌ای که قرار است برگزار شود مشخص خواهد کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,