Saturday, 18 July 2015
05 December 2021

«منشا بینایی انسان کشف شد»

2010 March 23

رادیو کوچه

محققان با مطالعه بر روی جانداری آبزی از خانواده‌ای 600 میلیون ساله موفق به کشف منشا باستانی بینایی در جانداران شدند.
به گزارش کنجکاو با مطالعه بر روی «هایدرا» اعضای یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های موجودات دریایی که هم‌چنان از خطر انقراض در امان مانده‌اند محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به کشفی جدید در منشا بینایی انسان شدند.
«هایدرا» جانداران ساده‌ای به شمار می‌روند که در کنار عروس‌های دریایی در حدود 600 میلیون سال پیش حیات خود را آغاز کرده‌اند.
به گفته دانشمندان آزمایش‌ها نشان می‌دهند شبکه‌های یونی یا دروازه‌های ژنتیکی در حساسیت نوری این جانداران دخیل است، پدیده‌هایی که در قدرت بینایی انسان‌ها نیز نقش دارند.
دانشمندان با وجود آگاهی از وجود ژن‌های زیادی که در بینایی جانداران نقش دارند دریافتند یکی از آن‌ها ژن شبکه یونی است که برای آغاز پالس‌های عصبی بینایی به وجود آمده است. این ژن کنترل ورود و خروج یون ها را به عهده داشته و عملکردی مشابه یک دروازه دارد.
به گفته دانشمندان این ژن با نام «آپسین» در بینایی جانداران نقش کلیدی داشته و مسوول شیوه‌های مختلفی است که این جانداران اطراف خود را مشاهده می‌کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,