Saturday, 18 July 2015
16 May 2021

«جدول برنامه‌ها»

2010 March 25

‌پنج شنبه 5 فروردین ماه – 25 مارس

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – مریم

note3روزنگاشت – «پدر تاریخ معاصر ایران»» – سال روز درگذشت «محمد اسماعیل رضوانی» – محبوبه

note3آقای گجت – دامون

note3 بخش اول اخبار

note3کوله باری از حکایات – «نواهای نوروزی» – مهرداد قدیمی

note3رادیو لیچار – «جشنواره برترین‌های 88» –  قسمت چهاردهم –  فرورتیش

note3گزارش روز – «نگاهی به اقتصاد ایران در سال 88» – سام

note3بوم رنگ – «نمایشگاه دیدگاه‌های زیر‌زمینی»، گفت‌وگو با «احسان مهربخش» نقاش ایرانی – شیرین

note3 بخش دوم اخبار

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: