Saturday, 18 July 2015
01 December 2021

«جدول برنامه‌ها»

2010 March 28

یک‌شنبه 8 فروردین ماه – 28  مارس

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – مریم

note3روزنگاشت -«دوستان شرح پریشانی من گوش کنید» – سالروز درگذشت «لرتا هایراپتیان» –  محبوبه

note3 بخش اول اخبار

note3زیر باران – «تاریخچه نی» – مارال

note3رادیو لیچار – «مصاحبه با کاسپین ماکان»- قسمت شانزد هم –  فرورتیش

note3پرسه اجتماعی – «همراه با یک راهنمای تور» – سیمین

note3آقای گجت – دامون

note3گزارش روز – «ریزگردها و مصائب حل نشدنی» – سام

note3 بخش دوم اخبار


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,