Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«رضا قاسمی باز هم نواخت»

2010 April 03

رضا قاسمی نویسنده رمان‌هایی مثل «هم‌نوایی شبانه» و «چاه بابل» چهره‌ای شناخته شده در ادبیات فارسی است. اما ادبیات تنها حوزه تخصصی او نیست، رضا قاسمی در موسیقی هم با گروه مشتاق نامی آشناست. شهرام ناظری و محمد‌رضا شجریان در دهه هفتاد هجری با رضا قاسمی و این گروه همکاری داشتند.

گروه مشتاق در سال 1986 هنگام خروج رضا قاسمی از ایران و ورودش به فرانسه پایه‌گذاری شده است. وی حدود 15 سال از موسیقی کناره گرفته و بیشتر به نوشتن رمان پرداخته است. از حدود 4 ماهه پیش کار موسیقی را دوباره آغاز و نتیجه‌اش تولید 14 قطعه موسیقی برای باز‌پریدن است. او در جواب این سوال که چرا عدد 14 برای تعداد قطعه‌ها انتخاب شده است‌، گفت: «راستش اول ۱۳ قطعه بود و این برای من چالشی بود که از عدد ۱۳ نترسم، که البته به طور تصادفی هم ۱۳ قطعه شده بود. در آخرین روزها «شراب لعل» را ساختم و جالب است که بدانید این قطعه تحت تاثیر فضای زور‌خانه‌ای ساخته شده است. ترکیب فضای زمخت زور‌خانه با اجرای صدای ظریف یک زن به نظرم کنتراست و تضاد جالبی رو ایجاد می‌کرد».

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,