Saturday, 18 July 2015
07 December 2021

«سیزده بدر در تهران»

2010 April 03

هر ساله روز 13 فروردین ایرانی‌ها مراسم سیزده بدر را برگزار می‌کنند. امسال هم از این قاعده مستثنا نبوده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: ,