Saturday, 18 July 2015
16 May 2021
محققان علوم پزشکی استرالیا اعلام کردند

«پیوند ریه حیوان به انسان»

2010 April 04

محققان علوم پزشکی استرالیا از تحقیقات خود به نتایجی رسیده‌اند که بر اساس آن، می‌توان ریه حیوانات را به انسان پیوند زد.

پیش از این، آزمایش‌ها و تحقیقات نشان داده بود که این پیوند در جراحی‌های سنگین و مهم جواب نمی‌دهد؛ چرا که ریه‌های حیوانی که به بدن انسان پیوند زده می‌شود یکباره و پس از تماس با خون انسان، عمل‌کردش متوقف می‌شود و انجام وظیفه نمی‌کند.

گفته می‌شود در مقایسه با آزمایش‌‌ها و نتایجی که طی 20 سال گذشته انجام شده بود این آزمایش، پیشرفتی مهم و قابل توجه به شمار می‌رود.

محققان می‌گویند، براساس مدل‌های تست شده این نوع پیوند می‌تواند با موفقیت انجام گیرد.

البته ذکر این نکته ضروری است که آزمایش‌ها و مطالعات بالینی روی انسان 5 تا 10 سال دیگر انجام خواهد شد و هنوز کارها و آزمایش‌های بسیاری است که باید انجام شود تا اثرپذیری آن بر انسان به اثبات دقیق برسد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,