Saturday, 18 July 2015
05 December 2021

«روزهای سخت انتظار»

2010 April 06

شکوفه شادابی / رادیو کوچه

بعد از جریان انتخابات در ایران موج گسترده‌ای از پناهنده‌های ایرانی از جمله روزنامه‌نگاران  به کشور ترکیه رفتند. این افراد تقاضای پناهندگی خود را به یو ان (UN) می‌دهند و ترکیه هم تقاضای آن‌ها را بررسی می‌کند و در نوبت قرار می‌گیرند.

این روند نه تنها زمان می‌برد بلکه حجم زیادی از نقدینگی پناهنده‌ها را نیز از بین می‌برد. پرونده‌ی بعضی از این افراد به دلیل عدم شفافیت و یا عدم ترجمه‌ی صحیح مترجم آن‌ها، رد می‌شود و به استیناف کشیده می‌شود. مصاحبه‌های پی‌در‌پی و به جریان انداختن دوباره‌ی بعضی از این پرونده‌ها نیاز به زمان دارد.

شکوفه با یکی از این پناهنده‌ها که پرونده‌ی او به استیناف کشیده شده، گفت‌و‌گویی داشته است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

قبل از هر چیز خود را معرفی کن و بگو برای چه به این‌جا آمدی؟

25 سال دارم و مجرد هستم. من بهاییم و در ایران حقوق شهروندی را نداشتم.

چند وقت است که به این‌جا آمدی؟

33 ماه است.

چرا این‌جا ماندی و مراحل اداری کارت چه بود؟

افراد بهایی از این‌جا به دو طریق می‌توانند به کشورهای مختلف بروند. یکیICMC  و دیگری از طریق قبولی UN می‌توان به کشورهای مختلفی چون استرالیا و کانادا رفت.

در ابتدا به UN می‌روی و  پیش مصاحبه می‌شوی و خود را معرفی می‌کنی و برگه‌ای می‌دهند که ICMC   یا  UNمی‌شوید. من ICMC شدم و  منتظر شدم که معرفی نامه‌ام بیاید. ماندم تا UN به من وقت مصاحبه 1 برای پرونده سازی دهد. که این مدت یک سال طول کشید. چون زمانی بود که پناهنده‌های عراقی و سومالی زیاد می‌آمدند و به کار آن‌ها زیاد رسیدگی می‌کردند.

بعد از 12 ماه من را برای تشکیل پرونده به   ICMCدعوت کردند و دلایل من را پرسیدند. بعد از یک مدت با سفیر مصاحبه داریم که زمان آن معلوم نیست که چند ماه طول می‌کشد. بعد از 2 ماه من با سفیر که از خود آمریکا بود مصاحبه دادم. مترجمی هم آن‌جا بود و سوالاتی که برای تشکیل پرونده در ICMC بود را از من می‌پرسید.

حدود پنجاه روز گذشت که در سایت پناهنده‌ها گفتند که پرونده‌ی کشوری من رد شده و از آمریکا استیناف خورده است که پس از چند روز نامه استیناف آن هم آمد. من اعتراض کردم که یک سال بعد جواب آن آمد.

در این یک سال بی‌کار بودی؟

نه. ICMC  پرونده‌ی من را به UN داد و من را برای مصاحبه‌ی اصلی دعوت کردند. در آن مدت حدود 20 ماه این‌جا بودم که  UN من را دعوت کرد و قبولی من را داد. پس از چهل روز کشورم معلوم شد که من را به استرالیا دادند. من فرمی را هم پر کردم اما حدود هشت ماه است که منتظر رفتن هستم.

دلیل این که استیناف خوردی چه بود؟

نامه‌ای داده بودند که در آن نوشته شده بود که در حرف‌هایت تناقض وجود دارد.

آیا در گفته‌هایت تناقض بود؟

نه به نظر خودم مشکل از من نبود. یا مترجم و یا سفیر نتوانسته بود حرف‌ها را انتقال دهد.

افراد دیگری هم بودند که این مشکل برایشان پیش آمده باشد؟

بله  4 نفر بودیم که با هم استیناف خوردیم.

دلیل استیناف آن‌ها هم تناقض بود؟

تا آن‌جایی که من اطلاع دارم بله.

امکان دارد که بعد از این هم پرونده‌ی شما استیناف بخورد؟

هیچ چیز در این‌جا معلوم نیست و احتمال دارد.

افرادی که به آن‌ها استیناف بخورد می‌توانند به کشورشان برگردند؟

بستگی دارد که از کجا استیناف بخورد. ICMC  برای اقلیت‌های مذهبی است.

با توجه به اتفاق‌هایی که برای تو افتاده باعث شده نظر تو را تغییر دهد که دوباره به ایران برگردی و یا از خارج رفتن متنفرت کند؟

نه. من به دنبال زندگی راحت هستم. جایی که برای من ارزش قایل شوند. اگر به ایران برگردم باز هم همان است. سختی را تحمل می‌کنم که به زندگی راحت و حقوق شهروندی برسم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,