Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«مدرسه‌ای در اتوبوس»

2010 April 06

گرگان – دانش‌آموز عشایر دبستان خرد در منطقه گنبد‌کاووس در شرایط بسیار سخت و با کم‌ترین امکانات آموزشی در اتوبوسی که بوسیله تراکتور حمل می‌شود به تحصیل ادامه می‌دهند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: ,