Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«جدول برنامه‌ها»

2010 April 10

‌شنبه 21 فروردین ماه – 10  آوریل

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – مریم

note3گزیده اخبار مطبوعات شنبه ایران

note3روزنگاشت – «نویسنده‌ای با روح صوفیانه شرقی» – سال‌مرگ جبران خلیل جبران – مارال

note3 بخش اول اخبار

note3فرهنگستان – خاطرات «عارف قزوینی» – حمید جعفری

note3گزارش روز – «هدف‌مند کردن یارانه‌ها معمای ابوالهول ایران» – سام

note3 بخش دوم اخبار

note3گفت‌وگوی روز – گفت‌وگو با «مشاور امور دانشجویان ایرانی در ترکیه» – سروش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,