Saturday, 18 July 2015
18 May 2021

«جدول برنامه‌ها»

2010 April 15

‌پنج شنبه 26 فروردین ماه – 15  آوریل

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – مریم

note3گزیده اخبار مطبوعات ایران

note3روزنگاشت – «غرق شدن با کشتی غرق ناپذیر» – روز غرق شدن تایتانیک – محبوبه

note3 بخش اول اخبار

note3گزارش روز – «آموزش و پرورش ایران در بحران و تاکید احمدی نژاد در افزایش جمعیت» – سام

note3رادیو لیچار –  قسمت بیست و سوم-  فرورتیش

note3گفت‌و‌گوی روز – «عشق خارج» – شکوفه

note3آقای گجت – دامون

note3گزارش اجتماعی – سروش

note3 بخش دوم اخبار

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,