Saturday, 18 July 2015
01 December 2021

«درخواست از دبیرکل سازمان‌ملل برای بازدید از اوین»

2010 April 17

جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین با انتشار نامه‌ای خطاب به‌ دبیرکل سازمان‌ملل از وی  خواسته‌اند که در جریان سفر خود به ایران، از بازداشت‌گاه‌های سیاسی و امنیتی و بند 350 زندان اوین بازدید کند.
به نوشته این افراد بان‌ کی‌ مون ضمن بازدید از این بند زندانیان سیاسی می‌تواند «ابعاد گسترده نقض حقوق بشر»‌ را ملاحظه کند.
امضا‌کنندگان این نامه هم‌چنین نوشته‌اند که بان‌کی مون می‌تواند در این بازدید در جریان «بازجویی‌ها، تفهیم اتهام‌ها و محاکمه‌های فرمایشی تحت فشارهای روحی و جسمی» قرار گیرد.
گفتنی است در جریان حوادث بعد از انتخابات خرداد سال گذشته، سازمان‌های حامی حقوق بشر و 32 استاد ایرانی دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، خواستار سفر فوری بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل‌متحد،  و یا نماینده ویژه‌اش به تهران شدند تا نگرانی جدی جامعه جهانی را به رهبران ایران گوش‌زد کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,