Saturday, 18 July 2015
01 December 2021

«فرانکفورت در حمایت از «سعید متین‌پور»»

2010 April 18

دیروز (شنبه) در میدان هاپت واخه شهر فرانکفورت آلمان کمپین امضای سازمان عفو بین‌الملل و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران برگزار شد. تجمع روز گذشته در میدان اصلی شهر فرانکفورت در حمایت از «سعید متین‌پور» انجام گرفته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,