Saturday, 18 July 2015
01 December 2021

«محاکمه فردی در مالزی به جرم تجدید فراش»

2010 April 21

رادیو کوچه

ازدواج مجدد در مالزی مانند بعضی از کشورهای مسلمان‌نشین نیازمند به اجازه همسر اول و اجازه دادگاه دارد و در صورت نداشتن مجوز جرم محسوب می‌شود.

به نقل از روزنامه انگلیسی زبان استار چاپ مالزی «بونگ مختار رادین» سه‌شنبه در دادگاه گمبک به ارتکاب گناه چند همسری بدون اجازه دادگاه اعتراف کرد.

زی زی عزت صمد همسر دوم‌ مختار نیز به جرم  ثبت ازدواج مجدد بدون رضایت اعتراف کرد.

در حال حاضر هر دوی آن‌ها با قرار وثیقه 500 رینگیتی که هر کدام برای یک‌دیگر گذاشتند آزاد شده‌اند.

پنج نفر دیگر از جمله سه برادر زی زی نیز در دادگاه به علت سرپوش گذاشتن ماجرا به عنوان معاونت در جرم متهم شدند.

زی زی و مختار در 16 دسامبر سال گذشته در تامان ملاتی ازدواج کرده بودند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,