Saturday, 18 July 2015
13 May 2021

«اول اردیبهشت‌ماه، روز بزرگ‌داشت سعدی»

2010 April 21

در جهان علم و ادب 2 سعدی وجود دارد، یکی سعدی شاعر و دیگری سعدی نصیحت‌گر.

رهنورد زریاب شاعر افغانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس سعدی را شاعری دانست که نه تنها بر شاعران بعد از خود اثر گذاشت بلکه آثار او از جمله کتاب‌های تدریسی محسوب می‌شود.

به گفته وی، سعدی نصیحت‌گر وقتی نصیحت می‌کند، شاعرانه نصیحت می‌کند و با شعرهای روح‌نوازش به قلب مردم داخل می‌شود که شیفتگان علم و ادب می‌توانند سعدی نصیحت‌گر را در گلستان و بوستان جست‌وجو کنند و سعدی شاعر را در غزلیات سعدی‌.

زریاب تاکید کرد: «سعدی نه تنها در حوزه فرهنگی از شهرت فراوانی برخوردار است بلکه اروپاییان از طریق سعدی با ادبیات فارسی آشنا شدند و شهرت سعدی در اروپا به جایی رسید که یکی از سیاست‌مداران بزرگ فرانسه در اواخر سده هجدهم اسم پسر خود را سعدی گذاشت.»

این پژوهش‌گر افغان گفت: «عبدالحی حبیبی  شاعر، ادیب و نوسنده مشهور افغان بارها این جمله را می‌گفت که «من زبان فارسی را از سعدی، بیهقی، خواجه عبداله انصاری و جامی آموختم».

رهنورد زریاب در پایان سعدی را با کلام خود او توصیف کرد: «من آن مرغ سخن‌گویم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می‌آید که سعدی در گلستانم.»

گفتنی است روز اول اردیبهشت ماه در تقویم رسمی ایران به عنوان روز بزرگ‌داشت سعدی نام‌گذاری شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,