Saturday, 18 July 2015
03 December 2021

«روز بزرگ‌داشت سعدی»

2010 April 21

روز اول اردیبهشت‌ماه در تقویم رسمی ایران به عنوان روز بزرگ‌داشت  سعدی نام‌گذاری شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,