Saturday, 18 July 2015
16 May 2021

«مراسم نوگشایی خانه موسیقی با تقدیر از استاد جلیل شهناز»

2010 April 23

مراسم نوگشایی محل خانه موسیقی توام با تقدیر از استاد جلیل شهناز عصر چهارشنبه با حضور هنرمندان موسیقی ایران در این نهاد برگزار شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,