Saturday, 18 July 2015
01 December 2021
محمدعلی رامین، معاون وزیر ارشاد:

«رسانه‌های منتقد، محصول پنج سال اخیر است»

2010 May 01

«محمد‌علی رامین»، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت که «در دولت‌های هاشمی و خاتمی، رسانه منتقد دولت به وجود نیامد و رسانه‌های مستقل منتقد دولت محصول پنج سال اخیر هستند.»

وی گفت: «از آغاز فعالیت دولت نهم تاکنون عمل‌کرد رسانه‌ها بسیار روبه رشد ارزیابی می‌شود که این رشد هم در تعداد نشریات و خبرگزاری‌ها و هم در گستره فعالیت آن‌ها مشهود است.»

به گفته رامین، «کارکرد رسانه‌ها در پنج سال گذشته از منظر استقلال رای و صراحت بیان و حضور در همه عرصه ها قابل مقایسه با گذشته نیست.»

وی خاطرنشان کرد: «آن‌چه که به وجود آمده اندکی فراتر از آزادی بیان بوده که ما را با یک سری ساختار‌شکنی‌ها و اهانت‌هایی که در هیچ دولتی قابل تحمل نبوده مواجه ساخته است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,