Saturday, 18 July 2015
13 May 2021

«تاثیر کوچ‌کردن روی اندازه مغز پرندگان»

2010 May 03

دانشمند‌ان در یک پژوهش جدید دریافته‌اند که رفتارهای مربوط به کوچ‌کردن روی اندازه مغز پرندگان تاثیرگذار است.

به گزارش ایسنا، محققان مرکز تحقیقات اکولوژی دانشگاه بارسلونا به اطلاعات جدیدی درباره تکامل اندازه مغز پرندگان دست یافته‌اند.

دانشمند‌ان پیش از این دریافته بودند که پرندگان مهاجر نسبت به هم‌نوعان خود که در یک منطقه ساکن دایمی هستند، مغزهای کوچک‌تری دارند.

اکنون در یک تحقیق جدید آن‌ها دلایل این تفاوت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که خود رفتار کوچ کردن باعث کاهش اندازه مغز این پرندگان می‌شود.

محققان به این واقعیت اشاره کردند که علت این تغییر می‌تواند به دلیل نیاز به کاهش هزینه‌های انرژی، متابولیکی و ذهنی باشد.

محققان با بازسازی تاریخچه تکاملی برخی از پرندگان مهاجر به این نتیجه دست یافتند و ترتیب تغییرات تکاملی را مشخص کردند که به احتمال زیاد به شرایط کنونی انجامیده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,