Saturday, 18 July 2015
01 December 2021

«درخواست ایران برای ثبت جهانی هنر نقالی»

2010 May 03

دبیر کل بنیاد فردوسی اعلام کرد که ایران با ارسال درخواستی به یونسکو خواستار ثبت جهانی هنر نقالی شده است.

به گزارش فارس، «یاسر موحدفرد» در آستانه روز بزر‌گ‌داشت فردوسی در سال ثبت هزاره شاه‌نامه، اظهار داشت: «با توجه به ثبت هزاره شاه‌نامه در یونسکو ما پرونده هنر نقالی را هم برای ثبت در این سازمان جهانی ارسال کردیم.»

وی افزود: «برای ثبت هنر نقالی در یونسکو با هم‌کاری پژوهش‌کده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری اقدام کردیم.‌»

به گفته‌ی آقای موحد‌فرد پرونده ثبت هنر نقالی در مرکز منطقه‌ای یونسکو در ایران مستقر در میراث معنوی آسیای جنوب غرب و آسیای میانه ثبت شده و مدارک لازم برای یونسکو ارسال شده که قرار است این سازمان چندی دیگر پاسخ دهد.

سازمان جهانی یونسکو سال 2010-2011 را به عنوان سال جهانی هزاره پایان سرایش شاه‌نامه فردوسی ثبت کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,