Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«وزیر ارتباطات دولت اصلاحات بعد از مضروب شدن»

2010 May 04

احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی و از اساتید دانشگاه پلی تکنیک تهران (صنعتی امیرکبیر)، صبح روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، توسط فرد ناشناسی مورد حمله با قمه قرار گرفت و مجروح شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,