Saturday, 18 July 2015
09 December 2021

«کارتون ۱: آری، این‌چنین بود»

2010 May 04

کارتونستان کوچه هم به راه افتاد

چندی بود که در انتظار امکانات فنی سایت بودیم تا کارتون‌های کوچه را که در نوبت بودند هم‌راه شما کنیم.

اینک فرصت‌ها داده شد و بخش کارتون در رادیو کوچه از امروز به راه افتاده است.

کارتون‌های کوچه کار هم‌کارمان مرتضا خسروی ملقب به «هیچ» است.

«هیچ» هم‌کار کارتونیست کوچه است و از هیچ بر همه چیز می‌پیچد. کارتون‌های ماحد و مرز ندارد. همه‌جا همه‌کس مخاطبش است و شاید هدفش…

منتظر باشید شاید هیچ سراغ شما هم بیاید پس مراقب خودتان باشید.

از نظرها ما را بی‌خبر نگذارید.

رادیو کوچه

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,