Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«احمدی‌نژاد معلم روسای ‌جمهور دنیا است»

2010 May 09

رییس دفتر رییس جمهوری ایران می‌گوید که باید ازاحمدی‌نژاد به عنوان معلم روسای جمهوری دنیا نام برد.

به گزارش ایلنا، اسفندیار رحیم‌مشایی روز شنبه طی سخنانی در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان مازندران با بیان این‌که «معلمی در نزد ایرانیان همواره از جای‌گاه بالایی برخوردار بوده است» تصریح کرد: «احمدی‌نژاد بارفتار ظلم‌ستیزی خود خیلی درس‌ها به جهانیان آموخت و قطعن درآینده‌ای نه چندان دوراین درس‌ها در دنیا فراگیر خواهد شد.»

به گفته‌ی آقای ‌رحیم‌مشایی «احمدی‌نژاد با حضوری شجاعانه، جسورانه و با داشتن تعالیم  اندیشه‌های بلند و به عنوان یک عنصر مبارز با ظلم و بیداد همواره در مجامع با جهان استثمار مبارزه» کرده است.

وی از محمود احمدی‌نژاد به عنوان کسی نام برد که مانع وقوع «یک پدیده شوم در بخش مهمی از جهان» شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,