Saturday, 18 July 2015
01 December 2021

«انتقال چند تن از زندانیان سیاسی به زندان رجایی‌شهر»

2010 May 10

رادیو کوچه

گزارش‌های رسیده  از تهران حاکی است چند تن از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات به زندان‌های رجایی‌شهر و پردیس کرج منتقل شده‌اند.

به گزارش رادیو کوچه، عیسا سحرخیز، داوود سلیمانی، مهدی محمودیان، رسول بداغی، دکتر رفیعی و حشمت‌اله ‌طبرزدی به زندان رجایی‌شهر و پردیس کرج منتقل شدند.

براساس این گزارش عیسا سحرخیز هم‌راه با دو نفر دیگر به رجایی‌شهر و بقیه به پردیس کرج منتقل شده است.

گفتنی است پیش از این مسعود باستانی و احمد زیدآبادی نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده بودند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,