Saturday, 18 July 2015
01 August 2021
پژوهشگران اعلام کردند

«احتمال ابتلا به سرطان با عکس‌برداری پزشکی »

2009 August 30

20090830-saratan-koocheh

بر اساس جدیدترین پژوهش‌های انجام شده، تشعشعات ناشی از عکس‌برداری پزشکی احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد.

پژوهش‌های جدید بیان‌گر آن است که قرار گرفتن در معرض تشعشعات موجود در آزمایش‌های پزشکی، احتمال ابتلا به سرطان را تا حد چشم‌گیری افزایش می‌دهد.
بیش از 70 درصد بزرگسالانی که از میان 950 هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در معرض تشعشعاتی 2 برابر بیش از میزان طبیعی قرار داشته‌اند.
تشعشعات با میزان کم که در فرآیند عکسبرداری پزشکی وجود دارد با احتمال ابتلا به سرطان ارتباط مستقیم دارد.
پزشکان باید تنها در شرایطی به تجویز عکسبرداری پزشکی بپردارند که مزایای این کار با توجه به ریسک آن برای بیمار مفید باشد.
همچنین به کارکنان مراکز درمانی نیز توصیه شده است که از قرار گرفتن مداوم در برابر تشعشعات ناشی از عکسبرداری پزشکی خودداری کنند.
رقم فوق شاید در نگاه اول اندک به نظر برسد اما اگر این آمار را به تمام افراد بزرگسال تعمیم دهیم، عدد حاصل سالانه بالغ بر 4 میلیون نفر خواهد بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|