Saturday, 18 July 2015
05 December 2021

«نه‌سال‌و‌نیم حبس تعزیری برای‌ ارسلان ابدی»

2010 May 13

رادیو کوچه

ارسلان ابدی، دانشجوی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین به نه‌‌سال‌و‌نیم حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش دانشجونیوز، ارسلان ابدی دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه بین‌المللی قزوین در دادگاه بدوی از سوی قاضی صلواتی به نه‌‌سال‌و‌نیم حبس تعزیری محکوم شد.

به گفته‌ی خانواده‌ی این فعال دانشجویی که در تجمع‌های روز عاشورای سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود حدود دو ماه است که وی از داشتن ملاقات و یا انتخاب وکیل محروم است.

پرونده‌ی آقای ابدی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارسال و دادگاه وی در اسفندماه گذشته تشکیل شد.

در کیفرخواست این دانشجو ابتدا اتهام محاربه مطرح شده بود که پس از اعتراض از کیفرخواست حذف شد‌. در نهایت طبق اخبار رسیده از بند 350 اوین حکم بدوی نه‌سال‌و‌نیم حبس تعزیری صادر و به این دانشجو ابلاغ شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,