Saturday, 18 July 2015
05 December 2021

«تاجیکستان‌، تظاهرات اعتراضی در شهر کولاب»

2010 May 13

منور منورزاد / رادیو کوچه / دفتر تاجیکستان

چندین هزار کس در روبه‌روی بنای شهرداری کولاب شهر، واقع در جنوب تاجیکستان تظاهرات اعتراضی کردند.

این اعتراض در پی خراب‌کاری یک سیل شدید آفت‌بار 5 روز قبل رخ داده و دریافت نکردن کمک لازم راه‌اندازی شده است. کولاب شهری است حاوی تقریبن 250 هزار سکنه. گفته می‌شود در پی سیل – این آفت طبیعی-  که در پی باران‌های شدید متصل شب 7 ماه می رخداده است. صدها خانه‌ی آدمان این شهر زیر لای مانده و حداقل 26 نفر به هلاکت رسیده‌اند. ولی غیر‌رسمی از فوتیدن و بی‌نشان غیبت زدن حدودن 100 و حتا 500 نفر حدس زده می‌شود.

گردهم‌آمدگان بی‌منزل و غذا مانده با اعتراض اظهار کردند که حتا پس از نزدیک یک هفته وقوع این حادثه‌ی آفت آور ، کسی از مقامات شهر و کشور به داد آن‌ها نرسیده است.  هنوز هم آن‌ها به خیمه‌های خود ساخت و بدون کدام‌یک شرایط معتدل زیست با خرد و بزرگ‌سال خانواده‌هاشان به سر می‌برند.

در همین حال مسوولین نهادهای شهرداری و سروران گروه‌های کمک رسان گفتند که تا حال فهرست مکمل آسیب دیدگان تهیه نشده است. و از این رو نمی‌شود به آن‌ها کمک‌ها تقسیم شود.

به اطلاع رسانه‌های خبری هنوز روزهای اول ره‌دهی آفت طبیعی از جانب سازمان‌های بین‌المللی امداد به آفت رسیدگان شهر غذا و دیگر لوازم اولیه فرستاده شده است ولی این همه کمک در انبارهای شهر بی‌خودی نگاه‌داری می‌شوند.

در همین حال امام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان که اخیرن از شهر کولاب بازدید کرده است به وزارت خارجه ی کشور دستور داده است تا نامه‌ی درخواست کمک‌های بیشتر را تهیه کرده از نام حکومت تاجیکستان به کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی بفرستد.

12 می 2010

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,