Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«گزیده‌ی اخبار مطبوعات پنج‌شنبه‌ تاجیکستان»

2010 May 15

منور منور‌زاد / دفتر تاجیکستان / رادیو کوچه

بررسی شماره‌ی اخیر نشریه های تاجیکستان:

سیل‌خیزیه هفته‌ی پیش در شهر کولاب، واقع در جنوب کشور‌، و پیامدهای آن از موضوع‌های تقریبن مهم همه‌ی هفته نامه‌های مهم روز پنج‌شنبه سیزدهم ماه می بود.

آزادگان‌ ضمن چاپ عکس بزرگ یک صفحه‌ای، چهار مطلب این شماره‌ی خود را به آفت فلاکت‌بار  طبیعی در شهر کولاب بخشیده است. «‌هنگامی که مردم مفلوک نزدیکانشان را از دست دادند در خیمه‌های سرد به ماتم نشسته بودند آورده است ‌در سایر مناطق کشور مردم بی‌غم پیروزی عصر گذشته‌ی شوروی بر فاشیسم را جشن گرفته و حتا اشخاص اول تاجیکستان در جهت جشن‌گیری آن به موسکو پایتخت روسیه سفر کرده بودند».

نشریه‌ی مستقل فرج نیز در سه مطلب خود به قضیه‌ی مذکور رجوع نموده و در سرسخنش چنین متذکر شده است: «در حالی پیروزی 65 سال قبل اتحاد شوروی بر آلمان نازی در ما عید کرده می‌شود که به جای سپاس برای حس گذری به آن پیروزی هر روز برایمان از روسیه تابوت آهنی فرزندانمان را می‌فرستند.»

هفته‌نامه‌ی‌ پیکان، دیگر نشریه‌ی خصوصی  هم  که موضوع روز شماره‌ی نوبتی خود را به فاجعه‌ی کولاب شهر اختصاص داد، ذکر نموده است که «باید در برابر مردمان گریست.» ضمن تذکر این که در پای این آفت طبیعی بیش از دو هزار منزل زیست، 12 پول و حدود 2500 هکتار زمین کشت زراعت تخریب دیده و آدمان زیادی کشته و زخمی شدند، تاکید نموده است که هر چند پایگاه در این شهر بوده نظامی روسیه به مردم دچار آفت شده کولاب شهر مدد قابل توجه رسانده است و ارتش تی‌جی‌کی  و وزارت اضطراری کشور نه.

نشریه‌ی خصوص اس اس اس آر دو مطلب کلان شماره‌ی خود را به این فاجعه اختصاص داده است. در این هفته‌نامه آمده است « ده‌ها نفرآدم، روی بام‌ها و بام‌های منازل زیر سیل مانده خود گریان و نالان در پیش نظر شهردار کولاب طلب امداد می‌کردند، اما متاسفانه کسی به کمک آن‌ها نمی‌رسید.»

روزنامه‌های حکومتی در رابطه با سیل خیزی کولاب اصلن مطلبی رسمی را به نشر نرساندند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,