Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«مدرسه‌ای برای دو نفر»

2010 May 16

رئوف محسنی / عکس

خیلی چیزها توی این دنیا، دو نفرش رو دیده بودیم، خونه دو نفره، ماشین دو نفره، مبل دو نفره و حتا کلاس دو نفره اما مدرسه دو نفره در نوع خودش خیلی جالبه.

با وجود معلمی دل‌سوز و امکانات آموزشی مناسب‌، به دلیل مهاجرت بی‌رویه به شهرهای اطراف‌، مدرسه سلمان فارسی روستای حسن آباد خوانسار فقط دو دانش‌آموز دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,