Saturday, 18 July 2015
09 December 2021

«ارتباط استفاده از موبایل و سرطان قطعی نیست»

2010 May 17

محققان می‌گویند که بزرگ‌ترین مطالعه تا به امروز در زمینه ارتباط میان استفاده از تلفن هم‌راه و برخی از سرطان‌های مغز، نشان می‌دهد که چنین ارتباطی قطعی نیست.

سازمان بهداشت جهانی که این مطالعه را انجام داده گفت یافته‌هایش حاکیست که ممکن است خطراتی احتمالی در اثر استفاده زیاد از تلفن هم‌راه وجود داشته باشد.

اما این سازمان گفت که برای رسیدن به نتایج قطعی، تحقیقات بیشتری لازم است. این مطالعه ده‌ساله به روی 13 هزار نفر مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا 25 درصد بودجه آن را شرکت‌های تلفن هم‌راه تامین کرده‌اند.

بیشترین استفاده‌کنندگان از این تلفن‌ها با خطر بیشتری در زمینه ابتلا به هر دو نوع سرطان روبه‌رو بودند اما محققان گفتند که «تعصبات و خطاها» در مطالعه مانع رسیدن به یک رابطه علت و معلولی شد. بعضی از داده‌ها هم‌چنین حاکیست که در مجموع، استفاده‌کنندگان از تلفن هم‌راه کمتر از کسانی که اصلن از این تلفن‌ها استفاده نمی‌کنند با خطر ابتلا به سرطان مغز روبه‌رو هستند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,