Saturday, 18 July 2015
24 November 2020

«درگذشت معصومه سیحون، هنرمند نقاش»

2010 May 23

رادیو کوچه

«معصومه سیحون» هنرمند نقاش و موسس گالری سیحون یکی از نخستین گالری‌های تاسیس شده در ایران شام‌گاه جمعه در سن 75 سالگی درگذشت.

منیر نوشین که بعد از ازدواجش با هوشنگ سیحون نامش را به «معصومه سیحون» تغییر داد، در شام‌گاه جمعه به علت «خون‌ریزی مغزی و کهولت سن» درگذشت.

خانم سیحون متولد سال  1313 در رشت بود. او در سال 1335 وارد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران شد و در سال 1345 نیز نگارخانه سیحون را بنیان گذاشت.

نگارخانه سیحون، قدیمی‌ترین نگارخانه فعال کشور است و هنرمندان برجسته بسیاری، نخستین آثار خود را در این نگارخانه به نمایش گذاشته‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,