Saturday, 18 July 2015
01 December 2021
به جرم چند همسری،

«محکومیت یک نماینده مسلمان پارلمان مالزی»

2010 May 24

رادیو کوچه

یک نماینده مسلمان پارلمان مالزی به جرم چند همسری به زندان محکوم شد.

گفته می‌شود که  ازدواج مجدد در مالزی نیاز به اجازه دادگاه دارد اما چون بونگ مختار رادین نماینده 50 ساله و مسلمان مجلس مالزی که یکی از شخصیت‌های برجسته در ائتلاف ملی باریسان نیز است، این مجوز را نداشت، هم اکنون به جرم تعدد زوجین بدون رضایت دادگاه محاکمه و زندانی شد.

به نقل از روزنامه انگلیسی زبان استار چاپ مالزی «بونگ مختار رادین» ماه پیش در دادگاه گمبک به ارتکاب چند همسری بدون اجازه دادگاه اعتراف کرد و هم اکنون از سوی همان دادگاه به یک ماه زندان محکوم شد.

زی زی عزت صمد همسر دوم  مختار نیز به جرم  ثبت ازدواج مجدد بدون رضایت اعتراف کرده بود.

آن‌ها طی یک ماه گذشته با قرار وثیقه 500 رینگیتی که هر کدام برای یکدیگر گذاشتند آزاد بودند.

پنج نفر دیگر از جمله سه برادر زی زی نیز در دادگاه به علت سرپوش گذاشتن ماجرا به عنوان معاونت در جرم متهم شدند.

زی زی و مختار در 16 دسامبر سال گذشته در تامان ملاتی ازدواج کرده بودند.آنها توسط املی امبونگ با هم آشنا شدند.

مردان مسلمان در مالزی اجازه دارند تا چهار همسر اختیار کنند اما این ازدواج‌ها باید با اجازه کتبی دادگاه انجام شود، در غیر این‌صورت این افراد به جریمه نقدی و یا زندان محکوم می‌شوند.

بیش از 60 درصد از 27 میلیون جمعیت مالزی را مسلمانان تشکیل می‌دهند و چند همسری برای غیر‌مسلمانان در این کشور ممنوع است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,