Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«مبارزه با بدحجابی و مزاحمت نوامیس»

2010 May 26

اجرای طرح مبارزه با بدحجابی و مزاحمین به نوامیس مردم توسط نیروی انتظامی در تهران.

پلیس تهران بزرگ از روز شنبه طرح برخورد با مزاحمین نوامیس، مروجین فساد، مانکن‌های سازمان‌یافته و هنجارشکنان داخل خودرو را در معابر و بزرگراه‌های تهران آغاز کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,