Saturday, 18 July 2015
05 December 2020

«برگزاری مراسم روز «ویساکها پوجا» در مالزی»

2010 May 29

رادیو کوچه

«ویساکها پوجا» از روزهای مقدس بوداییان است که هر ساله بوداییان این روز را در سراسر جهان گرامی می‌دارند.

به نقل از مرکز خبری تایلند (ان ان تی)، «وساکها پوجا» از روزهای مقدس بوداییان است که مصادف با روز چهاردهم ماه ششم قمری‌، بوداییان این روز را به خاطر سه روی‌داد مهم شامل تولد، روشن‌گری و خشنودی مطلق بودای بزرگ گرامی می‌دارند.

در این روز بوداییان در هر نقطه از جهان گرد هم می‌آیند تا با عمل به خردمندی، خلوص و شفقت یاد بودای بزرگ را گرامی دارند.

بوداییان در این روز مراسم خاصی انجام می‌دهند که عبارتند از: «انجام کارهای خوب، غذا دادن به راهبان، صدقه دادن، گوش دادن به وعظ های بودایی و مراسم روشن کردن شمع در پایان این روز.»

طبق عقاید بودا، پیروان او از خوردن مشروبات الکلی و انجام کارهای غیراخلاقی منع شده‌اند.

گفتنی است کشور تایلند بزرگ‌ترین مرکز بودیسم جهان است که امسال برگزار‌کننده این مراسم بود و علی‌رغم بحران سیاسی این کشور، برگزارکنندگان این مراسم سعی کردند این مراسم را به خوبی برگزار کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,