Saturday, 18 July 2015
27 November 2020

«‌استعفای دبیر فرهنگستان هنر»

2010 May 29

رادیو کوچه

دبیر سابق فرهنگستان هنر به علت رسیدگی به مشغله‌های شخصی و هماهنگ نبودن نظراتش با برنامه‌های مدیریت جدید از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش مهر بهمن نامورمطلق، که در پی برکناری میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر و انتصاب علی معلم دامغانی  از سمت خود استعفا کرد اواخر هفته گذشته برای دومین بار استعفای خود را ارایه داد که این بار مورد پذیرش واقع شد.

وی در خصوص علت استعفای خود اظهار داشت: «وقتی هر مدیری به سمتی می‌رسد برای خود نظراتی دارد که اگر با آن نظرات هم‌راه نباشم، بودنم برای خودم و آن مجموعه مناسب نیست. فکر می‌کنم باید جسارت آن را داشته باشیم که اگر متوجه شدیم با مجموعه‌ای هم‌راه نیستیم مانع هم نباشیم.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «‌من و ریاست فرهنگستان با یک‌دیگر اختلاف نظرهایی در مورد برنامه‌ها و طرح‌ها داشتیم. من معتقدم بودم یک‌سری برنامه‌هایی وجود دارد که ما قبلن روی آن‌ها زحمت زیادی کشیده بودیم و برای همین دوست داشتم آن‌ها ادامه پیدا کند. در این زمینه اختلاف‌هایی وجود داشت که ترجیح دادم مانع اجرای برنامه‌های جدید نشوم.‌»

گفتنی است دی ماه سال گذشته  براساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار و علی معلم دامغانی جای‌گزین او شد.

آقای موسوی از ابتدای تاسیس فرهنگستان هنر ریاست این فرهنگستان را به عهده داشت.

در پی این تغییر حسن بلخاری و محسن زارع از فرهنگستان هنر برکنار شدند و رضا مرادی غیاث آبادی پژوهش‌گر و نویسنده نیز استعفای خود را ارایه داد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,