Saturday, 18 July 2015
19 September 2021
در راستای مبارزه با مواد مخدر در ایران،

«شبیه‌سازی چهار‌هزار سگ پلیس»

2010 May 31

رادیو کوچه

پژوهش‌کده رویان یکی از مراکز برجسته تحقیقاتی ایران در بحث سلول‌های بنیادی است که فعالیت‌های آن مورد توجه همه کشورهاست و وقتی بحث راه‌کاری برای مقابله با مواد‌مخدر باشد مالزی به شدت به آن علاقه نشان می‌دهد.

محمد‌حسین نصر‌اصفهانی مدیر پژوهش‌کده رویان از باروری بیومدیکال سلول‌های بنیادی زیست‌شناسی در شبیه‌سازی 4 هزار سگ پلیس برای مقابله با مواد مخدر خبر داد.

به نقل از  برناما،  رویان یکی از مراکز برجسته تحقیقاتی ایران در احیا فناوری سلول‌های بنیادی جنینی و پزشکی است.

مدیر این مرکز تولید حیوانات شبیه‌سازی‌شده برای ایران را یک افتخار دانست و گفت: «هرگز تصور نمی‌کردیم به چنین موفقیتی دست یابیم.»

وی از اجرای پروژه شبیه‌سازی قوچ وحشی از گوسفند اهلی نیز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: «ایران به زودی درعرصه‌ پژوهش در زمینه سلول‌های بنیادی خواهد درخشید.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,