Saturday, 18 July 2015
18 June 2021

«گالری / روزی روزگاری، دریاچه‌ای»

2010 June 11

خیلی دور نیست زمانی که دریاچه ارومیه بروبیایی داشت و یکی از زیست‌گاه‌های طبیعی و منحصر به‌فرد ایران بود. اما آیا باید نشست و منتظر یک کویر لوت دیگر این‌بار در شمال‌غرب ایران بود؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,