Saturday, 18 July 2015
17 June 2021

«بی‌راهه‌ی نوشتار زنانه/نوشتار مردانه»

2010 June 12

مطلب‌های بخش وبلاگستان به نقل از نامه‌های رسیده و یا وب‌لاگ‌هایی است که با درخواست از طریق پست الکترونیکی برای انتشار به این رسانه ارسال می‌شوند. بدیهی است که انتشار این مطلب‌ها فقط در راستای حرکتی در جهت جریان آزاد رسانه‌ای است و به هیچ وجه به معنای تایید آن نیست. این مطلب‌ها با انتشار در این بخش می‌تواند توسط کسانی که نقدی بر آن دارند مورد نقد واقع شود.

رضا عرب

آن‌چه در پی می‌آید صرفن بیان نظرات نویسنده درباره‌ی نوشتار یک جنسیت خاص (در این‌جا زنانه) است و آن را نمی‌توان به عنوان مقاله در نظر گرفت. از این رو فاقد فهرست منابع است.

هنگامی که شروع به صحبت از نوشتار زنانه می کنیم به چاله‌ای وارد می‌شویم و هرچه به سخن در این باره ادامه می‌دهیم به عمق این گودال می‌افزاییم. در آن تاریکی‌ عمیق که کبریتی می‌افروزیم، از روشنایی بحثمان به وجد می‌آییم. بحث و سخن درباره‌ی نوشتار یک جنسیت (زنانه) بحثی واکنشی است. واکنشی برای تولید هویتی که گمان می‌کنیم غایب است. اگر بیش‌تر به این گونه مباحث بنگریم خواهیم دید که مشغولین به این خود زنان‌اند، که خواستار یا پیگیر زبان زنانه‌ی نوشتاری‌اند. زبانی که به زعم کریستوا خارج از نظام تولید مردانه ساخته شود و کارکرد شاعرانگی داشته باشد و انقلابی زبانی برپاکند.

کریستوا طبق تبار پست مدرن‌اش، بدیل یا آلترناتیو نمی‌دهد. پست مدرنیسم کشف چالش‌های مدرنیته است، از این روست که ادامه‌ی گریز ناپذیر فرهنگ مدرن است، فرهنگی که به خودانتقادی رسیده است و با فرض بهترین شکل‌ ممکن‌ تحقق یافته، کاستی‌ها یا ایده‌ها را در درون بازتولید می‌کند.

پس ساختارهای زبان مردانه‌اند و انقلابی باید برپا کرد. این گزاره را «نشانه‌ای» در نظر بگیرید. نشانه‌ای ذهنی از دهانی خارج می‌شود، تبدیل به نشانه‌ای محیطی می‌شود و این نشانه‌ی محیطی باز به گونه‌ای برای هر فرد تبدیل به نشانه‌ای ذهنی می‌شود (امبرتو اکو). کریستوا نشانه‌ای تولید می‌کند و دیگران هستند که (درست یا غلط)  بدیل برای نوشتار / واژه‌ها ارایه می‌کنند. (سخن بر چیستی نوشتار اگر کنیم بحث به درازا خواهد کشید. اما در ساده‌ترین شکلش در این شک نکنید که نوشتار کنار هم نشینی واژه‌هاست. بعد از این شک لازم است.)

حالا برخی ویژگی‌هایی را برمی‌شمارند تا آن‌چه را که یک اندیش‌مند پست مدرن گفته را به منصه‌ی ظهور برسانند. همان بلایی که برخی با ایجاد برخی مکاتب و نحله‌ها بر سر فوکو، دریدا، لیوتار یا… آوردند و چند ماهی بیش‌تر مهمان صفحات روزنامه‌ها و مجلات نبودند. ویژگی‌هایی که بر نوشتار زنانه می‌شمارند، طیف زیاد گسترده‌ای را تشکیل نمی‌دهند: توجه زیاد به جزییات، ساده‌نویسی، کاربرد کلمات و مفاهیم خاص (شکلی و زبانی) و تقابل با مظاهر گوناگون مردسالاری حاکم و… (محتوایی).

محمل تئوریک تمام این ساده‌نگری و ویژگی برشمرد‌ن‌های گتره‌ای همان نظریه انقلاب زبانی ژولیا کریستوا است، نظریه‌ای که می‌گوید ساختارهای زبانی که سال‌ها در خدمت بازتولید ظلم به زنان و نظام فرهنگی مردسالار بوده است را نباید استفاده کرد. گزار‌ه‌ی کریستوا را کنار می‌گذارم و می‌خواهم صرفن در باب آن چیزی صحبت کنم که در فضای فرهنگی ما توسط عده‌ای از زنان نویسنده، وبلاگ‌نویس و همگی فرهیخته به عنوان «نوشتار زنانه» نام برده می‌شود. پس از این سطور که پر از این در و آن در زدن شد، باز می‌گردم به اولین مدعایم در ابنتدای این نوسته: آنانی که از نوشتار زنانه سخن می‌گویند به دنبال تشکیل و ایجاد «هویتی» واحد به عنوان «هویت زنانه» هستند. اینان گمان می‌کنند در غیاب «این هویت» است که این قدر بر آنان ظلم می‌رود. هویت که شکل گیرد مشکلات این قوم/گروه/طبقه حل است. این کل‌نگری (و این تخیل‌گرایی گروهی) را اول‌بار در تاریخ دین رواج داد و مارکسیسم بر آن ادامه‌ای پردامنه، در دوران مدرن بخشید.

این نگاه که به دنبال هویت‌سازی‌های دسته‌جمعی است ( و انگار وضعیت غیاب‌ هویتی همیشه وجود دارد) هویت فردی را نادیده می‌گیرد. آن‌چه باید بدان در بحث نوشتار توجه شود، هویت ‌فردی نویسنده است. هویت فردی نویسنده (با نگاهی روان‌کاوانه یا پدیدارشناسانه) است که در نوشتار متبلور می‌شود. آن‌هایی که به بحث نوشتار یک جنسیت می‌پردازند تمام تفاوت‌های فردی (دنیاهای فردی که معتبر‌ترین دنیاهای فرهنگی موجودند) را ناآگاهانه منکر می‌شوند. اگر مردی با یکی یا تمام ویژگی‌های آن‌چه نوشتار زنانه نامیده می‌شود بنویسد یا زنی با تمسک به ساختارهای زبانی کلاسیک دست به قلم برد، چه گونه می‌توان آن‌ها را طبقه‌بندی کرد؟ برای مثال اگر وولف، پلاث، و دوراس را با هم مقایسه کنیم، می‌توانیم فقط سه ویژگی فرمی و سه ویژگی محتوایی مشترک در نوشتار آن‌ها بیابیم تا بعد از آن از مفهومی یا سبکی به عنوان نوشتار زنانه استفاده کنیم؟ همیشه وقتی نوشته‌های افراد مختلف را درباب ترویج و فراخوان عمومی زنان به استفاده از نوشتار زنانه ( به عنوان وسیله‌ای رهایی بخش) دیده‌ام، به این فکر رفته‌ام که چرا تاکنون این خیل رهایی بخشان زنان ایرانی، گونه‌شناسی یا قسم‌شناسی‌ای از این نوع نوشتار در آثار نویسندگان غرب بدست نداده‌اند.

یک نکته‌ی مهم را در ادبیات کلاسیک (حتا تاحدود زیادی مدرن) باید مورد توجه قرار داد: حوزه ی کنش و تحرک کاراکترهای زن در ادبیات (بویژه داستان) تحت سیطره و به اقتضای کنش‌های کاراکتر(های) مرد است، زن مورد عشق قرار می‌گیرد، مورد محبت، مورد خشم، مورد قساوت، مورد تجاوز، و … . حال اگر نویسنده‌ای این رابطه را باژگون (روایت) کند، آیا توانسته به نوشتاری زنانه دست یابد؟

پاسخ (از نظر من) خیر است. نویسندگان ساده‌نویس زنانه محل بحث من نیستند اما آنان که اثر ادبی (یا ادبیات جدی) تولید می‌کنند و از تکنیک فوق استفاده می‌گیرند، دست به دیکانستراکشن در تولید ادبی می‌زنند. آن‌ها تقابل‌های دوگانه را از مرکز معنایی خالی می‌کنند. که این مبدا حرکت تئوریک همان کریستوا هم هست. در عین حال نویسنده‌ای که در پروسه‌ی نگارش از دیکانستراکشن استفاده می‌کند هم هویت فردی خودش را باز می‌تاباند. زن‌ها همه با هم ویژگی‌هایی مشترک ندارند، بلکه «انسان»‌ها در موقعیت‌ها و محیط های یک‌سان غالبن به یک صورت «واکنش» نشان می‌دهند  و پذیرفتن این امر به عنوان امری طبیعی باعث تبعیضی مضاعف علیه یک گروه می‌شود که گمان می‌کینم در حال حمایت از آن‌ها هستیم. برخی از مردان بر این باورند که «زنان زیاد حرف می‌زنند و اگر در یک مکان دو زن باشد، ساعت‌ها می‌توانند مداوم حرف بزنند.» این کل‌گرایی هویتی را می‌توان به عنوان یک نظریه در نظر گرفت و اعلام کرد ما نوعی از «گفتار زنانه» داریم و مردانی که گفتم می‌توانند ده‌ها ویژگی برای این نوع از گفتار برشمارند.

بانوان محترم از سخن این مردان بسیار برافروخته خواهند شد درحالی‌که خودشان همین کار را به طور عکس انجام می‌دهند. یک ویژگی مثبت (از نظر خودشان) را گرفته‌اند و با کل‌سازی خیال می‌کنند، از این وضعیت رها خواهند شد. بانوان فمینیست ما دست کمی از مردان ندارند، زنان را یک گروه/قوم/طبقه می‌دانند (زنانمان یا خیلی از دین تاثیر گرفته اند یا مارکسیسم) که باید علیه یک قوم/طبقه/گروه قیام کند (با نوشتار یا دیگر کنش های انسانی).

من همیشه در هم‌کاری و کمک به فمینیست‌های ایرانی این را در نظر گرفته‌ام که کنش‌های اعتراضی انسان‌ها، واکنشی به «وضع موجود» هستند. وولف به گونه‌ای واکنش می‌دهد و به «اتاقی» قناعت می‌کند و فایرستون دست بر نکته‌ای جدی و غامض می‌گذارد و تفاوت‌های بیولوژیک را مسئله می‌داند؛ هر دو نوعی واکنش می‌دهند. اما نکته‌ی مهم این است که به انسان‌ها جز تبلور «هویت‌های فردی» نگریستن (آن‌گونه که نظریه‌پردازان رادیکال دموکراسی می‌گویند) به زعم من خطاست. زن‌ها انسان‌هایی هستند که هرکدام هویت‌های فردی متمایز و مشخص به خودی دارند. زنانی که شبیه به همند در واقع تنوع هویتی را در خود سرکوب کرده‌اند و این تحت تاثیر شرایط محیطی است و با «این» باید مبارزه کرد. شرایط اجتماعی را باید به سطحی رساند که هویت‌های متنوع (و گاه حتا متضاد‌) در یک فضای اجتماعی با هم بده بستان داشته باشند. در نوشتاری که فقط و فقط تبلور هویت فردی نویسنده (که آن را عوامل مختلفی برساخته‌اند) است، می‌شود ساختارشکنی کرد اما گتره‌ای نمی‌توان قبیله یا گروه ساخت. من هم از خواندن ادبیاتی که در آن روابط و ساختارهای کلاسیک و مردسالار غایب‌اند لذت می‌برم و آن را راه‌گشای عبور از برخی دوگانه‌های فرهنگی- اجتماعی که حیات ما را در چنبره گرفته‌اند می‌دانم. مثلن اخیرا رمانی خوانده‌ام تحت عنوان «پری فراموشی» نوشته‌ی خانم فرشته احمدی که کلن نویسنده‌اش را نمی‌شناسم. آن‌گونه که برخی از نوشتار زنانه توقع بروز و نشان دادن ویژگی‌ها و صفات زنانه را دارند، این رمان اثر موفقی است اما من نمی‌توانم آن را «نوشتاری زنانه» بدانم. این اثر، نوشتاری است که برخی دوگانه باوری‌های کلاسیک را از مرکز معنایی شکسته، از نوشتار سنتی مردسالار فاصله گرفته، اما به گروهی یا طرفی (از این دوگانه‌ها) برتری نداده است. (علاوه بر این زندان‌ واژه‌ها را هم در نظر بگیرید. من‌ مرد و تمام زن‌ها از واژه‌هایی مشخص به هم استفاده می‌کنیم و دیکانستراکشن و شکستن دوگانه‌ها در سطح معنایی و سمانتیک رخ می‌دهد).

دوگانه‌ی مرد / زن را باید از مرکز معنایی تهی کرد. باید روزی «انسان» (فارغ از جنس و سکس) معیار قضاوت‌های فکری واقع شود. نه این‌که این دوگانه را برعکس کرد و باز دوره‌ای دیگر از نابرابری تاریخی را آغاز کرد. متاسفانه ما، کریستوای دریدایی را درست نمی‌شناسیم یا به اصرار بر نابرابری پای می‌فشاریم. انسان‌ها در کنار هم با / بوسیله هویت‌های فردی خویش می‌نویسند / می‌گویند، ایده آلی است ناممکن.

پی نوشت: تمام آن‌جاهایی در این متن را که از واژه‌هایی چون «زن»، «زنانه»، «زنان»، «بانوان»، و… استفاده شده را اگر با واژه‌های «مرد»، «مردانه»، «مردان»، «آقایان»، و… عوض کنید، در مدعای متن و بحث آن خللی پیش نخواهد آمد.

19/3/89

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,