Saturday, 18 July 2015
23 June 2021

«گالری / درگیری ۲۲خرداد تهران»

2010 June 13

مصطفا / عکس

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , 

۱ Comment


  1. ناتتاتا
    1

    این عکس مال ۲۲ خرداد
    ، نه ۲۳ خرداد
    لطفاً تصحیح کنید