Saturday, 18 July 2015
16 June 2021
دادگاه کیفری استان،

«‌محکومیت مدیران اعتماد و اسرار»

2010 June 14

رادیو کوچه

مدیران مسوول روزنامه‌های «اعتماد» و «اسرار»  توسط دادگاه کیفری استان تهران محکوم شدند.

در پی برگزاری جلسه زسیدگی به اتهامات دو روزنامه اعتماد و اسرار در روز نهم خرداد ماه سال جاری در دادگاه کیفری استان تهران  روز یک‌شنبه شعبه‌ 76  دادگاه پس از اعلام نظر از هیت منصفه مطبوعات حکم به محکومیت مدیران مسوول این دو روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان داد.

پس از اعلام نظر هیت منصفه مطبوعات که مدیران مسوول این دو روزنامه را مجرم تشخیص داده و آن‌ها را مستحق تخفیف در مجازات ندانسته بود، رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، هر کدام از این افراد را به طور جداگانه‌ در خصوص اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

گفتنی است روزنامه اعتماد سال گذشته از سوی هیت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,